Geschiedenis

Onze allereerste schietavond werd gehouden op 30 januari 1953, bedoeld voor leden van de toenmalige reserve-rijkspolitie, de Nationale Reserve en andere belangstellenden. Deze avond werd georganiseerd door postcommandant van de politie van Hendrik-Ido-Ambacht. Helaas bleef het bijna een jaar bij deze avond, mede door de gebeurtenissen die in Nederland plaatsvonden. Zo noem ik bijvoorbeeld de watersnoodramp die de dag na de schietavond plaatsvond.

In april 1954 laaide het 'schietgevoel' weer op en werd er een kleine schietwedstrijd georganiseerd met als prijs een doos sigaren. Na een aantal van deze avonden waren er verscheidene geïnteresseerden, die wel een schietvereniging op wilde richten. Dit gebeurde dan ook op 28 oktober 1955 als afdeling van de landelijke schietvereniging 'De Vrijheid'. Ons schietlokaal was toentertijd gevestigd in het voormalige wijkgebouwtje van de Hervormde Gemeente, Elim. De voorzieningen in dit pand waren nog vrij primitief. Zo werden bijvoorbeeld zware scheepsluiken als kogelvanger gebruikt. Op 28 februari 1958 verhuisde de vereniging naar een andere accommodatie. Onder het vroegere gymnastieklokaal van het dorpshuis 'De Schoof'. zat een kelder die wij gingen gebruiken. Dit was een enorme vooruitgang, want nu was er geen potkachel meer nodig om ons warm te houden. Niet onvermeld mag blijven, dat de naam van onze vereniging per 1 januari 1961 veranderde in 'Schietsportvereniging Sagittarius'. Na wat rustigere jaren werd er in 1984 een bijzondere vergadering gehouden. Er was ons namelijk een gebouw aangeboden gekregen door de gemeente. Het was het oude gemeenschapsopbouwgebouw wat stond aan de Julianasingel. Het zou later ons eerste echte eigen clubgebouw worden. Met man en macht is dit pand verhuist naar onze huidige locatie, Reeweg 85. Op 1 november 1986 werd het gebouw na veel werk, officieel in gebruik genomen. Door de loop der tijd is het gebouw nog enigszins uitgebreid, opgeknapt en verbeterd. Wij maken nu nog steeds dankbaar gebruik van dit gebouw.

Eveneens is er een samenwerkingsverband tussen schietverenigingen uit de Drechtstreekregio ontstaan. De negen deelnemende verenigingen gaan vier keer per jaar bij elkaar op bezoek om te schieten. Bij alles wat er in al die jaren gebeurd is, moet de aandacht worden gevestigd op de vrijwilligers. Zij allen hebben ervoor gezorgd dat Sagittarius is geworden zoals zij nu is.

Hoe word ik lid?

Om lid te worden van de schietsport vereniging moet u aan een paar vereisten voldoen. Ten eerste moet de minimale leeftijd van 12 jaar behaald zijn. Als u tussen de 12 en de 16 jaar bent, valt u in onze jeugdafdeling. Dit houdt in dat u alleen met een luchtbuks mag schieten wat alleen op zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur mogelijk is. Bent u 16 jaar of ouder, dan valt u in de seniorenafdeling. De senioren schieten in beginsel op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur, maar dit is ook mogelijk op zaterdagmorgen. U mag dan met een vuurgeweer schieten.

Voordat u begint met schieten krijgt u eerst een informeel introductie gesprek met een van de leden van de toelatingscommissie of het bestuur. Na het introductie gesprek krijgt u de kans om tegen een kleine vergoeding twee geweerkaarten te schieten om te kijken hoe het u bevalt. Om dit te doen, dient u wel een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Vindt u de schietsport zo leuk, dat u lid wilt worden, dan gaat de volgende procedure van start. U krijgt onder begeleiding van een instructeur minimaal 6 keer geweer instructie. Na het goed doorlopen van de geweerinstructie, mag u zelfstandig de baan op. Alle instructies dienen voornamelijk voor de veiligheid van de schutter zelf en van uw medeschutters. Uiteraard komen de technieken die nodig zijn voor het leren van de schietsport uitgebreid aan bod.

Als u lid wilt worden dient u een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van goed gedrag (af te halen bij uw gemeente) te overleggen. U dient tevens een kopie van het legitimatiebewijs en een recente pasfoto mee te nemen.

KOSTEN (PER 11-05-2021, ONDERSTAANDE IS ALTIJD ONDER VOORBEHOUD)

U betaalt bij uw aanmelding het inschrijfgeld de volledige contributie voor het lopende jaar. De contributie, samen met de verplichte KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) bijdrage, moet eens per jaar worden voldaan. De kaarten en munitie moeten apart, aan de balie, worden gekocht.

CONTRIBUTIE (PER JAAR)

  • Senior-leden: € 187,50 (Dit is inclusief de verplichte bijdrage aan de KNSA)
  • Scholieren en studenten: Tussen de € 102,50 en € 128,- (Afhankelijk van de leeftijd en inclusief de verplichte bijdrage aan de KNSA)
  • Jeugd onder de 16 jaar: € 76,40 (Inclusief de verplichte bijdrage aan de KNSA)

EENMALIG INSCHRIJFGELD

  • Senior-leden € 67,50 (Inclusief de verplichte bijdrage aan de KNSA)
  • Scholieren en studenten: € 55,- (Inclusief de verplichte bijdrage aan de KNSA)
  • Jeugd onder de 16 jaar: € 7,50

KAARTVERKOOP

Elke keer dat u wilt schieten, zult u tegen een geringe vergoeding kaarten en munitie moeten kopen.

Vragen

Hieronder kunt u antwoorden vinden op enkele veelgestelde vragen. Mocht u een vraag hebben die na het lezen van deze antwoorden nog niet is beantwoord, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Schieten jullie met klein- of grootkaliber? Sagittarius is uitsluitend een klein kaliber vereniging.
Moet je een eigen wapen bezitten? Nee, de vereniging beschikt over eigen wapens. Uiteraard kunt u zelf een wapen aanschaffen waar wel een vergunning voor vereist is. Voor nadere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de lokale politie.
Is er een wachtlijst? Nee, er is geen wachtlijst.
Wat is de minimumleeftijd? 12 jaar. Er is geen maximumleeftijd.
Is schieten een veilige sport? In alle jaren van het bestaan van Sagittarius is er nog nooit een ongeluk gebeurd. Dit komt mede doordat u een degelijke instructie krijgt, waarbij de veiligheid bovenaan staat. Op de schietbanen wordt op u gelet door middel van een baancommandant, camera's en uw medeschutters.